Renault Grubu revize edilmiş hedeflerine ulaştı

  Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu Ekim ayında revize edilen hedeflerine ulaştı; Grubun kar marjı %4.8 olurken, otomotiv faaliyetlerinden pozitif operasyonel nakit akışı elde

 

Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu Ekim ayında revize edilen hedeflerine ulaştı; Grubun kar marjı %4.8 olurken, otomotiv faaliyetlerinden pozitif operasyonel nakit akışı elde edildi.

 

 

 • Satışlar %- 3.4 düşüşle 3.8 milyon adet olarak gerçekleşti.
 • Grup cirosu %-3.3 düşüşle 55,537 milyon avro olarak gerçekleşti. Sabit kurlarla[1] hesaplandığında, cirodaki düşüş %-2.7 olacaktı.
 • Grup faaliyet karlılığı 2,662 milyon avro olarak gerçekleşti (cironun % 4.8’i) ve 2018’e kıyasla -950 milyon avroluk bir düşüş kaydetti.
 • Grup net faaliyet geliri 2,105 milyon avro olarak gerçekleşti; bir önceki dönemde bu rakam 2,987 milyon avro olmuştu.
 • Net kar 19 milyon avro olarak gerçekleşti; bir önceki dönemde bu rakam 3,451 milyon avro olmuştu. Grubun düşen net faaliyet gelirine ek olarak düşüşün sebebi, hissedarı olduğu şirketlerin katkısındaki -1,730 milyon avroluk azalma oldu. Ayrıca Fransa’da ertelenmiş vergilerin de -753 milyon avroluk bir gider etkisi oldu.
 • Otomotiv faaliyetlerinden gelen pozitif operasyonel nakit akışı 153 milyon avro olarak gerçekleşti.

Renault Grubu Geçici İcra Kurulu Başkanı Clotilde Delbos şöyle konuştu: Piyasalarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, Renault Grubu Ekim ayında revize etmiş olduğu hedeflerine ulaştı. Bütün çalışanlarımıza bu sonuca ulaşmamız konusunda yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. 2020 tahminlerinde, özellikle Avrupa’da CAFE regülasyonları ve Corona virüsünün potansiyel etkisinden dolayı, beklediğimiz talep değişkenliği nedeni ile belirsizlik devam etmektedir. Ancak her şeye rağmen, üst yönetim ekibinin güçlenmesi, İttifak’ın yeniden kuvvetlenmesi ve yeni modellerin başarısı, Grubun daha iyiye gideceği konusundaki inancımı güçlendirmektedir.”

 

Boulogne-Billancourt, 14 Şubat 2020: Grup cirosu 55,537 milyon avroya ulaştı (%-3.3); bu rakama AVTOVAZ’ın 3,130 milyon avroluk cirosu ( % +3.0 ) dahildir. Kurların etkisi hariç tutulduğunda Grup cirosu %-2.7 düşmüş olacaktı.

 

AVTOVAZ hariç otomotiv cirosu %- 4.2 düşüşle 49,002 milyon avro olarak gerçekleşti.

Bu düşüş esas olarak Arjantin, Türkiye ve Cezayir’de düşen satışların –1.4 puan olarak satış adedini negatif etkilemesinden kaynaklanmıştır.

 

İş ortaklarına yapılan satışlar – 3.4 puan düşmüştür. Düşüşün kaynağında Nissan ve Daimler’deki üretim hacmi daralması, Avrupa’da dizel araç talebindeki azalma, Çin’deki CKD[2] faaliyetindeki sert düşüş ve bu faaliyetin İran’da son bulması yatmaktadır. - 0.7’lik puan negatif etki ise Arjantin Pezo’su ve Türk Lirası’ndaki sert devalüasyon kaynaklıdır.

 

Fiyat etkisi +1.7 puan pozitif katkı yapmıştır; katkının kaynağı kur devalüasyonlarının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ve Avrupa’daki fiyat artışlarıdır (bu fiyat artışı esasen mevzuattan kaynaklı maliyetlerle alakalıdır). Dördüncü çeyrekten bu yana fiyat etkisi, özellikle Avrupa’da, bilhassa yeni Clio’dan kaynaklı, daha iddialı fiyat politikasının sonucudur.

 

Grubun faaliyet karlılığı 2,662 milyon avro olarak gerçekleşmiştir ve cironun %4.8’ine karşılık gelmektedir. 2018 de bu oran % 6.3 olarak gerçekleşmiştir.

 

AVTOVAZ hariç otomotiv faaliyet karlılığı- 920 milyon avro düşerek 1,284 milyon avro olmuştur ve cironun % 2.6’sına karşılık gelmektedir. 2018 de bu oran % 4.3 olarak gerçekleşmiştir.

Bu farkın esas sebepleri su şekilde sıralanabilir:

 

 • Adetsel etki, iş ortaklarına yapılan satışlar da dahil - 582 milyon avro olmuştur.
 • Ürün gamı/ fiyat/zenginleştirme etkisi toplam olarak negatif -587 milyon avrodur. Bu etki zenginleştirme (mevzuat ve yeni ürünlerden kaynaklı olarak) ve Avrupa’da dizel satışlarının düşüşünden kaynaklıdır.
 • Monozukuri etkisi pozitif olarak gerçekleşmiş olup +547 milyon avrodur. Sebebi ise satın alma performansındaki iyileşme ve ARGE’nin aktifleştirme oranındaki yükselmedir. Ancak amortisman giderlerindeki artış negatif etki yapmıştır.
 • Ham madde maliyetlerinin etkisi negatif -324 milyon avro olarak gerçekleşmiş olup, kıymetli metaller ve çeliğin fiyatındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
 • Genel yönetim giderlerinden kaynaklı +121 milyon avroluk pozitif katkı, şirketin maliyetleri düşürme çabalarından kaynaklanmakla beraber, bir defaya mahsus kalemleri de içermektedir.
 • Kurların etkisi +24 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Türk Lirası’ndaki devalüasyon üretim maliyetlerini aşağı çekerek, Arjantin Pezo’sundaki negatif etkiyi dengelemiştir.

AVTOVAZ’ın faaliyet karlılığına katkısı, 155 milyon avro olmuştur. 2018’de bu katkı, bir defaya mahsus kalemlerin yaklaşık 70 milyon avroluk pozitif etkisi sonucu 204 milyon avro olarak gerçekleşmişti.

 

Satış Finansmanı Grubun karına 1,223 milyon avroluk katkı yapmıştır; 2018’de bu katkı 1,204 milyon avro olarak gerçekleşmişti. Bu %1.6’lık artışın sebepleri -RCI Banque'ın güçlü mali momentumunu yansıtan- ortalama varlık performansındaki iyileşmedir. Kur etkisi negatif -26 milyon avro olmasına ve mobilite hizmetlerindeki gelirin -26 milyon avroluk düşüşüne rağmen söz konusu sonuçlar elde edilmiştir.

Diğer faaliyet geliri ve giderleri, -557 milyon avro olarak gerçekleşti (2018 rakamı -625 milyon avro). Bu rakamın yaklaşık -240 milyon avrosu yeniden yapılandırma giderlerinden oluşurken -300 milyon avrosu da Fransa’daki erken emeklilik programından ve Çin ve Arjantin’deki değer düşüklüğünden kaynaklanmaktadır.

 

Grubun faaliyet karı 2,105 milyona ulaştı, 2018’de bu rakam 2,987 milyon avro olarak gerçekleşmişti.

 

Net finansal gelir ve giderler neredeyse sabit kalan fonlama maliyetine rağmen 2018'de gerçekleşen -353 milyon avroya kıyasla, -442 milyon avro milyon oldu. Diğer mali gelir ve giderlerdeki bozulma, konsolide edilmeyen kuruluşlardan elde edilen daha düşük temettüler ve muhtelif giderler sebebiyle oldu.

 

Bağlı şirketlerin katkısı 2018'de 1,540 milyon avroya kıyasla, -190 milyon avroya ulaştı. Nissan pozitif olarak +242 milyon pozitif katkı sağlarken diğer bağlı şirketlerin katkısı (-432 milyon avro) Çinli ortak teşebbüslerin zayıf performansından etkilendi ve değer düşüklüklerine yol açtı.

 

Cari dönem vergileri ve ertelenmiş vergiler Fransa'daki vergi zararlarından doğan ertelenmiş vergi varlıklarının kaydının sona ermesi sebebiyle -753 milyon avro dahil olmak üzere, -1,454 milyon gider yönlü gerçekleşti.

 

Net kar 19 milyona ulaştı ve Grubun buradaki payı -141 milyon avro oldu. (Hisse başına düşen rakam -0,52 avro olurken bu rakam 2018’de 12.24 avro seviyesindeydi.)

 

Otomobil operasyonel serbest nakit akışı AVTOVAZ dahil 153 milyon avro oldu. Bunda yatırımlardaki güçlü artış, RCI'dan alınan temettülerdeki artış ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki pozitif değişimin payı oldu.

 

31 Aralık 2019'daki Otomotiv faaliyeti, + 15.8 milyar avro likidite ve + 1.7milyar avro net nakit durumuna sahipti.

 

31 Aralık 2019'da toplam stoklar (bağımsız ağ dahil olmak üzere) Aralık 2018 sonundaki 70 güne kıyasla 68 günlük satışı temsil etti.

 

2018'deki hisse başına 3.55 avroya kıyasla, hisse başına1.10 avro olan temettü Yılllık Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulacak. Hisseler 30 Nisan 2020'de muhtemelen temettüsüz işlem görecek ve temettüler 5 Mayıs 2020'den itibaren ödenmeye başlanacak.

 

2020 GENEL GÖRÜNÜMÜ

 

Küresel otomotiv pazarının bu yıl Avrupa’da en az % -3, Rusya’da % -3 gerilemesi ve Brezilya pazarının da %5 civarında artması bekleniyor. Büyük oranda Avrupa'daki CAFE düzenlemesine bağlı belirsizlik ve geleceği hazırlamak için yapılan yatırımlara bağlı olarak amortismanın önemli derecede yükselmesi bağlamında, Renault Grubu şunları hedeflemektedir:

 

Sabit döviz kurlarında, 2019'a paralel Grup gelirleri elde etmek,

%3 ile % 4 arasında Grup faaliyet kârı elde etmek

Yeniden yapılandırma giderleri öncesi pozitif işletme serbest nakit akışı üretmek.

Bu planlamalarda Coronavirus sağlık kriziyle ilgili olası etkiler dikkate alınmamaktadır.


Hibya Haber Ajansı

Okunma