Depozit dərəcələri azaldı

BMD-nin məlumatına əsasən bankların TL əmanətləri üçün tətbiq etdiyi faiz dərəcəsi 7 Fevral həftəsində bir əvvəlki həftəyə nisbətən 27 bənd azalaraq 9.22% olub.

BMD-nin məlumatına əsasən bankların TL əmanətləri üçün tətbiq etdiyi faiz dərəcəsi 7 Fevral həftəsində bir əvvəlki həftəyə nisbətən 27 bənd azalaraq 9.22% olub.

 

 TL əsaslı kommersiya kreditlərinin faiz dərəcəsi, eyni həftədə əvvəlki həftəyə nisbətən 9 bənd artaraq 11,34% olub. TL əsaslı mənzil kredit nisbətləri 4 bənd artaraq 11.54% səviyyəsinə yüksəlib; vasitə kredit nisbətləri 6 bənd azalaraq 13.52%, istehlak krediti faizləri isə 23 bənd azalaraq 14.56% olub.

 

 Dollara əsaslanan kommersiya kreditlərinin faiz dərəcəsi həmin həftə 22 bənd azalaraq 4,43%, Avro əsaslı kreditlərin faiz dərəcəsi 40 bənd azalaraq 2.22% olub.

 

 Kommersiya kreditlərinə tətbiq olunan əmanətlərin yayılması TL üçün 2,12%, Dollar və Avro üçün isə müvafiq olaraq 3.23% və 2.08% oldu. Maraqlıdır ki, TL ticarət kreditlərindəki depozit dollar kreditlərinə tətbiq olunan yayımların altında qalır və Avro kreditlərinə tətbiq olunan yayıma yaxındır.

 

 

2018-ci ilin Avqustundan sonra sürətlə qalxmağa başlayan kredit və depozit dərəcələrinin ardından, TCMB-nin faiz dərəcələrinin azaldılması ilə aşağı enmə tendensiyasına girdi.

 

 Faiz dərəcələrinin yüksək olduğu dövrlərdə bankların kreditlər üzrə tətbiq etdiyi faiz dərəcələri arasındakı fərq əmanətlərə tətbiq olunan faiz dərəcəsi ilə artır. Başqa sözlə, faiz / faiz dərəcələrinin yüksək olduğu dövrlərdə kredit / depozit yayılması artır. Bu vəziyyəti belə şərh edə bilərik ki, banklar əmanətlərdən əvvəl verilən kredit faizlərini artırır.

Hibya Xəbər Agentliyi

Okunma