Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de aylık bazda yüzde 55,4 arttı

Sektörün net karı aylık bazda %55,4 artış kaydetmiştir (yıllık: +%12,7). Düşük finansman giderleri, yüksek faaliyet ve yüksek vergi giderlerine rağmen, çekirdek faaliyetlerdeki iyileşmeyle

Sektörün net karı aylık bazda %55,4 artış kaydetmiştir (yıllık: +%12,7). Düşük finansman giderleri, yüksek faaliyet ve yüksek vergi giderlerine rağmen, çekirdek faaliyetlerdeki iyileşmeyle birlikte sektörün aylık net karı güçlü gelmiştir. Ekim ayında gelir gider tablosundaki ana tema çekirdek makastaki genişlemeye bağlı net faiz marjlarındaki artış olmuştur (aylık: +%19,1, yıllık: +%39,9). Buna göre, çekirdek makas düşük fonlama maliyetlerine bağlı olarak aylık bazda 124bp (yıllık: +460bp) genişleme göstermiştir. Komisyon geliri aylık bazda %1,2 artış ile (yıllık: %+35,4) güçlü seyrederken, ticari zararlar %10,4 oranında gerilemiştir (muhtemelen düşük swap maliyetleri sebebiyle). Öte yandan, karşılık giderleri, aylık bazda %4,8 artış göstermiştir (yıllık: %148,2). Ekim ayında bir önceki aya göre %1,2 oranında artış gösteren kredi büyümesi ivme kazanmıştır (Eylül -%0,2). Yılbaşından bu yana TL kredi büyümesi %9 artış kaydederken, döviz kredilerindeki büyüme (kur ile ayarlanmış) yatay seyretmektedir (aylık: +8bp, YB -%5). Takipteki alacaklar aylık bazda 18bp artış ile %5,2’ye yükselirken (yıllık: +168bp), risk maliyetinde aylık bazda 83bp (yıllık: +141bp) düşüş kaydedilmiştir. Eylül ayında %8,6 olan sektörün öz sermaye karlılığı ise ekim ayında %13,2 seviyesine yükselmiştir.

Kamu bankaları: Eylül ayında 1,2 milyar TL olan kamu bankalarının net karı, ekim ayında %74 artış ile 1,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu yükselişin sebeplerinin artan faaliyet giderleri (aylık: +%10,8), karşılık giderleri (aylık: +%7,1) ve ticari zararlara (aylık: +%41) rağmen (i) çekirdek makas genişlemesine bağlı olarak faiz gelirlerinde kaydedilen %8,5 artış (ii) komisyon gelirlerindeki görülen %1,2 büyüme, (iii) ve vergi giderlerindeki yatay seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, segmentin TL çekirdek makası 110bp artmıştır. Aktif kalitesi tarafında, takipteki krediler aylık bazda 22,1 bp artış kaydetmiştir (aylık:+99,4bp). Kamu bankalarının eylül ayında %9,2 olan öz sermaye karlılığı ekim ayında %15,6 seviyesine yükselmiştir.

Özel bankalar: Özel bankaların net kârı faaliyet giderlerindeki %16,2 düşüş, düşük vergi giderleri (aylık:-%21,4) ve yüksek temettü gelirlerine rağmen (aylık:+%51,1), ağırlıklı olarak yüksek karşılık giderleri (aylık:+%31,6, yıllık: +%204) sebebiyle aylık bazda %1,7 düşüş kaydetmiştir (yıllık: -%27,4). Bununla birlikte, YP çekirdek makas 150bp genişleme gösterirken, segmentin TL çekirdek makası 139bp artmıştır. Komisyon gelirleri %0,8 düşüş kaydederken, faaliyet giderleri aylık bazda %10 gerilemiştir. Segmentin karşılama oranı %61,7 seviyesinden %62,3’e yükselmiştir. YP cinsinden kredi büyümesi hafif artış gösterirken (aylık: +%0,1), TP cinsinden kredi büyümesi %1,1 artış kaydetmiştir. Aktif kalitesine baktığımızda, takipteki alacaklar 54 baz puan artarak %6,3 seviyesine, öz sermaye karlılığı ise aylık bazda -32 baz puan düşüşle %9,8 seviyesine gerilemiştir.

Sonuç: Ekim rakamları, beklentilerimize paralel olarak çekirdek faaliyetlerde iyileşme, yatay komisyon gelirlerinde artış, faaliyet giderlerinde normalleşme ve ticari zararlarda düşüş olduğunu göstermektedir. Öte yandan, beklentilerimize paralel olarak kredilerin yeniden sınıflandırmalarının önümüzdeki çeyrekte de devam edeceği görülmektedir. Ek olarak, yılbaşından bu yana %36'nın üzerinde bir büyüme hızından sonra komisyon gelirlerinin doyma noktasına ulaşması nedeniyle bu kalemdeki yavaşlamanın devam etmesini öngörmekteyiz. Çoğu banka, kredi faaliyetlerine paralel olarak ücret gelirleri artışı bekliyor olsa da, bunun oldukça iyimser bir senaryo olduğunu ve düşük tek haneli büyüme oranını gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Öte yandan, 2020 tahminlerinde bankaların halen 0,53x PD/DD 'de işlem gördüğü göz önüne alındığında, sektördeki hisseler için olumlu yöndeki beklentilerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede Akbank, Garanti ve Yapı Kredi en beğendiğimiz bankalar olarak yer almaktadır. Yapı Kredi bir süredir kurumsal faaliyetlerle ilgili haberler üzerinde baskı altında olmasına rağmen, özel bankalardan farklı olmayan bir öz sermaye karlılığı davranışı ile 0.41x PD/DD'de (2020T) iskontolu seviyeden işlem gördüğü için hisseyi beğenmeye devam etmekteyiz.

Kaynak: Gedik Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Okunma