Aksa Enerji'nin 6 aylık cirosu y%12 artışla 2.3 milyar TL oldu

Aksa Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan analist bilgilendirme toplantısı notlarına göre, şirketin 6 aylık cirosu geçen yılın ay dönemine göre yüzde 12 artışla 2.3 milyar

Aksa Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan analist bilgilendirme toplantısı notlarına göre, şirketin 6 aylık cirosu geçen yılın ay dönemine göre yüzde 12 artışla 2.3 milyar TL oldu.

KAP'ta yer alan açıklama şöyleydi:

Şirketimizin toplam kurulu gücü 1,946 MW'tır.

Yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santralleri sayesinde ciro, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre %12 artarak 2.313 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Artan doğal gaz maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, 2018 yılının başından beri tamamı devrede olan Afrika ve KKTC enerji santrallerinin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2019 yılının ilk yarısında 752 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 229 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Aksa Enerji 7.130 GWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 6.215 GWsa'i Türkiye'de, 915 GWsa'i ise yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar

2019 yılının ilk yarısında Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, 2018 yılının aynı dönemine göre %7 azalarak 6.652 GWsa'ten 6.215 GWsa'e gerilemiştir.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde, Türkiye'de 6.215 GWsa yurt içi satış hacmine ulaşan Aksa Enerji, bu satışların büyük bölümünü spot piyasada satmıştır. Aynı zamanda santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği
gün ve saatlerde çalıştıran Şirket, satış hacmini değil, kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlemiştir. Türkiye'de yaptığı toplam 6.215 GWsa satış hacminin %68'ini spot piyasa satışları, %30'unu ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %2'sini ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.

Son 12 ayda doğal gaz maliyetlerindeki %76 oranındaki artışın etkisiyle azalan kar marjları sebebiyle, Şirket hacimden ziyade karlılık odaklı bir strateji izleyerek doğal gaz kombine çevrim santrallerini spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği zamanlarda çalıştırmaktadır. Buna ek olarak, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nde Nisan-Haziran aylarında planlı bakım çalışması yapılmış ve 2019 yılının ilk 6 ayında yurt içi santrallerin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %7 azalmıştır. Bununla beraber, planlı bakım çalışması sırasında santralin bakımdaki bölümlerinin durması sağlanan maliyet düşüşü finansallarımıza yansımıştır.

Spot enerji fiyatlarındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, 2018 yılının ikinci yarısında artan döviz kurları nedeniyle doğal gaz maliyetlerindeki artışın spot fiyatları yükseltmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Kısmen ABD dolarına endekslenmiş olan alım fiyatı, 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa iken, 2. Çeyrekte 298 TL/MWsa'e yükselmiştir. 2019 yılı ikinci çeyreği için belirlenen 298 TL/MWsa fiyat, 212 TL/MWsa olarak gerçekleşen ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatının üzerindedir. Üçüncü çeyrek için belirlenmiş olan fiyat ise 317.16 TL/MWsa'dir.

Ek olarak, Kapasite Mekanizması kapsamında, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılı ilk yarısında toplam 59 milyon TL kapasite ödemesi almıştır.

Yurt Dışı Satışlar

Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki Santral'in 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. CTA-2 Enerji Santrali'nde üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-ya da öde) kapsamında ABD doları cinsinden Jirama'ya satılmaktadır.

Aksa Enerji'nin yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA2 Santrali'nin tarifeleri döviz cinsinden olup iki bölümden oluşmaktadır:

İlk bölüm, ülkeler adına enerji üretmeye hazır şekilde emre amade kapasite tutulmasını teminen, sabit getiri sağlayan garantili alım (al-ya da-öde) tarifesidir. Tarifenin bu bölümünde ülkenin enerji ihtiyacı olup olmamasından bağımsız olarak kapasite ödemesi adı altında her santral için yapılmış anlaşmalarda belirtilen tutar üzerinden, enerji üretilse de üretilmese de alınan, garanti kapsamındaki sabit ücrettir. Gana Akaryakıt Santrali'nde 370 MW kurulu gücün 332 MW'ı garantili (al-ya da-öde) kapasite ödemesi kapsamında olup, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin 66 MW kurulu gücünün 60 MW'ı, Mali Akaryakıt Santrali'nin 40 MW kurulu gücünün 30 MW'ı, Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin 153 MW kurulu gücünün 120 MW'ı garantili kapasite ödemesi kapsamındadır. Aksa Enerji'nin beş yıl süre ile Ocak 2024 yılına kadar işlettiği CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nde ise garantili kapasite ödemeleri emre amade kapasite üzerinden değil, anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan sabit bir kapasite ödemesi olarak yapılmaktadır.

Tarifenin ikinci bölümü ise Şirket'in yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali de dahil olmak üzere, tüm santrallerde aynı şekilde kurgulanmıştır. Tarifenin bu bölümü, ilgili santrallerde üretilen enerjinin o ülke ile yapılan anlaşmada döviz bazlı belirlenmiş bir fiyattan satışını içermektedir. Ülkelerin enerji ihtiyacına, mevsimselliğe veya ülkelerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin çalışma miktarlarına göre santrallere gönderilen üretim emirleri değişiklik göstermektedir. Tarifenin bu bölümü değişken bir gelir sağlamaktadır.

Aksa Enerji'nin tarifelerinde garantili alım (al-ya da-öde) bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Şirketimiz, KKTC ve Afrika'daki santrallerinde 914.947 MWsa satış gerçekleştirmiş ve böylece FAVÖK'ünün %74'ü döviz cinsinden gerçekleşmiştir.

Afrika santralleri 2018 yılı 1. yarısında 688.858 MWsa satış hacmi yaratırken 2019 yılının aynı döneminde %18 düşüş ile 564.609 MWsa hacim yaratmıştır. Bununla beraber, 2. çeyrek satış hacmi, 1. çeyreğe göre %8 artış göstermiştir. Hacimdeki yıllık bazda düşüşün ana sebebi ülkedeki yoğun yağışlar sebebiyle maliyeti düşük hidroelektrik santrallerinin üretimindeki artış ve ilgili ülkelerdeki bilanço yönetimi sebebiyle üretim talebindeki düşüştür. Hacimlerin düşük seyrettiği bu dönemlerde tarifemizin garantili "al-ya da-öde" kısmından gelir yaratılmaya devam edilmiş olup bu bölüm, MWsa olarak bir karşılığı olmadığı için satış hacmi içinde belirtilememekte ancak ciroya dahil edilmektedir. Bu nedenle, 2018 yılının 2. çeyreğinde 1,285 TL olan ortalama Afrika birim satış fiyatı, hem keskin şekilde artan kur hem de düşen satış hacmine bağlı olarak kapasite ödemelerinin toplam gelirler içindeki oranının yükselmiş olması nedeniyle 2019 yılı 2. çeyreğinde 1.377 TL'ye yükselmiştir.

Yurt Dışı Kontratlarımızdaki Gelişmeler Hakkında Özet Bilgi

Gana: Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü, 280 MW'tan 370 MW'a yükselmiş olup, devreye alınan 90 MW gücündeki ekipman ile garanti edilen kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiştir. Kapasite artış tarihinden itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmektedir. Garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması için yapılan görüşmeler devam etmektedir.

Yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki Dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmaktadır. Ancak bu gecikmeler, SBLC (teminat akreditifi) kullanımını göz önünde bulundurmamızı gerektirecek ölçekte değildir. SBLC (teminat akreditifi) Abu Dhabi Commercial Bank tarafından güncel sözleşmenin bitiş tarihine kadar onaylıdır.

Mali: Mali Akaryakıt Enerji Santrali, 40 MW kurulu kapasite ile 2017'den beri faaliyet göstermektedir. Kapasitenin ve sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir.

Madagaskar: Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali, 66 MW kurulu güç ile Ağustos 2017'den bu yana faaliyet göstermektedir. Anlaşmanın ikinci fazı olan 54 MW kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.

Kurulu Güç Değişiklikleri/Portföy Verimliliği

Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 115 MW kurulu gücündeki Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) 2018 yılında başvuru yapılmış; lisans iptali 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

30.06.2019 Finansal Tabloları

Şirketimizin 2019 yılı birinci yarı sonuçları bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Afrika santrallerinin karlılık üzerindeki olumlu etkisi daha net görülmektedir. Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 2.313 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı ise 2018 yılı aynı dönemine oranla %67 artışla 752 mn TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönem için brüt karlılık %96, faaliyet karı ise %105 artmıştır. 2018 yılının ilk 6 ayını 85 milyon TL konsolide net kar ile kapatan Şirketimiz, 2019 yılı ilk 6 ayında %170 artışla 229 milyon TL konsolide net kar elde etmiştir. Birinci yarıda FAVÖK marjımız 2018 yılının aynı dönemine göre 10,6 puan artarak %21,9'dan %32,5'e yükselmiştir.

2019 yılı ilk yarısında, Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %69'unu oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %65'i Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz Amerikan Doları cinsinden garantili enerji sattığı için, Afrika ve Kıbrıs santrallerinin satışları döviz bazlı gerçekleşmektedir. Böylece, FAVÖK'ümüzün %74'ü döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar FAVÖK'ümüzün %26'sını oluşturmuştur.

Afrika alacaklarının da içinde bulunduğu "İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar" bilançomuzda 31 Aralık 2018 ve 30 Haziran 2019 karşılaştırması ile verilmektedir. İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar yıl sonundaki 1.3 milyar TL seviyesinden ilk yarıda 1.8 milyar TL'ye yükselmiştir. %40 oranındaki bu yükselişin yaklaşık %12'si döviz kurlarındaki artıştan, %11'i KKTC ve Gana santrallerine alınan fuel-oil maliyetlerindeki artış nedeniyle ülkelere kesilen fuel-oil
faturalarındaki artıştan, %13'ü TEİAŞ ile Afrika dışı alacaklardan kaynaklanırken, geri kalan %4'ü ise Afrika kaynaklı gecikmelerden oluşmaktadır.

İlk yarı konsolide dönem karı olan 228.6 milyon TL'nin 121 milyon TL'si kontrol gücü olmayan payları, 107.6 milyon TL'si ise ana ortaklık paylarına aittir. İlk çeyreğe göre ana ortaklık payları, işletme sermayesi amacıyla kullanılan kredilerden vadesi dolanların elverişli şartlar bulunmasıyla beraber Gana'daki bağlı ortaklığımız üzerinden kullanılmasıyla dengelenmiştir. Kredi koşulları daha uygun olduğu sürece, ortaklıkların bulunduğu bağlı ortaklıklardan kredi kullanımı yapılmaya devam edilecektir.

Bir diğer olumlu gelişme de Net Finansal Borç/FAVÖK oranında görülmektedir. Yenilenebilir varlıkların satışıyla özellikle döviz cinsinden borçlar azaltılırken, Afrika santrallerinin devreye girmesiyle döviz cinsinden FAVÖK katkısı 2018 yılından itibaren artmıştır. Böylece, Net finansal borç/FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 7,8 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2019 yılı ikinci çeyreğinde bu oran azalarak 2,8 seviyesine gerilemiştir.

2019 yılı 2. çeyrek itibarıyla borçluluğumuzun %56'sı TL, %41'i USD ve %3'ü EURO'dur.

Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Aksa Enerji, 2017 yılı sonunda santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla net finansal borcunu 2019 ilk yarıyıl sonunda 657 milyon Amerikan Dolarına düşürmüştür. Böylece Şirket, küreselleşme stratejisinin başından beri toplam 203 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

HİBYA Haber Ajansı


455
Okunma