SGP görə, adambaşına düşən ümumi daxili məhsul indeksinin dəyəri 64 oldu

Alıcılıq qabiliyyəti pariteti (PPP) müxtəlif ölkələrdə müəyyən edilmiş mal və xidmətlər səbətinin qiymət nisbəti kimi müəyyən edilir. Beləliklə, ölkələr arasında qiymət səviyyəsindəki fərqlər aradan qaldırılır və beynəlxalq qiymət və həcm müqayisəsi aparıla bilər.

Alıcılıq qabiliyyəti pariteti (PPP) müxtəlif ölkələrdə müəyyən edilmiş mal və xidmətlər səbətinin qiymət nisbəti kimi müəyyən edilir. Beləliklə, ölkələr arasında qiymət səviyyəsindəki fərqlər aradan qaldırılır və beynəlxalq qiymət və həcm müqayisəsi aparıla bilər.
Türkiyə Statistika Təşkilatı (TÜİK) şərhinə görə, Avropa Birliyi Statistika Ofisi (Eurostat) tərəfindən açıqlanan SGP'ye görə adam başına ümumi yurd içi nəticə (GSYH) indeksi 2018-ci ilin nəticələrinə görə 28 Avropa Birliyi (AB) ölkəsi ortalaması 100 ikən, bu dəyər Türkiyə və AB səviyyəsindən 36% aşağı idi.

 

Hibya Xəbər Agentliyi

Okunma