İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ön hazırlık bilgilendirme toplantısı 11.02.2019 günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TAMP toplantı salonunda İl AFAD Müdürü Mehmet BULDAN’ın Başkanlığında ilgili kurum/kuruluşların teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ön hazırlık bilgilendirme toplantısı 11.02.2019 günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TAMP toplantı salonunda İl AFAD Müdürü Mehmet BULDAN’ın Başkanlığında ilgili kurum/kuruluşların teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) Türkiye Ofisi Başkan Yardımcısı Yuichiro TAKADA, Japonya Uluslararası İşbirliği Sistemi Teknik Danışmanı Shoji HASEGAWA, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat ÖNER, AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, AKÜ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, DSİ 183. Şube Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi İmar, Fen ve İtfaiye birimlerinin teknik personeli ile ATSO temsilcisi katıldı.

Toplantı; İl AFAD Müdürü Mehmet BULDAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. BULDAN konuşmasında “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır. İl Afet Risk Azaltma Planlarının, 4 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde "Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak" başlığı ve Uluslararası düzeyde ise; Birleşmiş Milletler'in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (SFDRR) öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır

Ülkemizde de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda; Afyonkarahisar İlimiz pilot il olarak belirlenmiştir.

Afyonkarahisar İlimizde hazırlanması planlanan İl Risk Azaltma Planı diğer pilot illerden farklı olarak Japon uzmanların yönlendirmesi ve kılavuzluğunda hazırlanacaktır.” Dedi.

AFAD Afyonkarahisar Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Hüseyin SARIKAYA ilimizin afetselliği hakkında bilgi vermesinin ardından Japonya Uluslararası İşbirliği Sistemi Teknik Danışmanı Shoji HASEGAWA; İRAP’ın hazırlık sürecini, takvimi ve Japonya örnekleri ile katılımcıları bilgilendirdi ve toplantı soru cevap şeklinde devam etti.


Hibya Haber Ajansı

Okunma